สวนเท้าเปล่า

คือสองตีน ที่แบกกาย ไว้หนักอึ้ง
Whole body bearing on the two feet
เคยคำนึง ตระหนักค่า มาบ้างไหม
Who else realized
คือศูนย์กลาง สร้างความหมาย ทั้งกายใจ
Body and mind related to , indeed
กลับห่อหุ้ม รัดเอาไว้ ไม่ติดดิน
Why isolately wrap them tight
ถึงเวลา มาปลดปล่อย ตีนน้อยบ้าง
Let the two feet exposed as bare-foot
ให้สัมผัส ทุกเส้นทาง ทั้งอิฐหิน
Touch the bare earth
ทั้งกรวด ทราย ไม้ หญ้า แนบฝ่าตีน
All natural surfaces beneath we stood
ให้พลัง จากแผ่นดิน ได้ซึมซับ
Empowering in search!!!

About the Author