สืบสานงานกวีที่วังยาง

โคลงนิราศสุพรรณ

สุนทรโวหาร (ภู่) พฤหัสบดี 27 พฤศจิกายน 2384 ขึ้น 5 ค่ำ เดือนอ้าย ปีฉลู รศ. 60

 

๑๖๓ วังยางข้างคุ้งสล่าง        ยางยูง
ตโล่งตลิ่งยิ่งสูงสูง                                 ชโงกง้ำ
นกแลแต่ละฝูงละฝูง              ฟุบสพรั่ง รังเอย
ร่มรื่นชื่นชายน้ำ                     นั่งเล่น เย็นสบาย

15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 7:24 น.

 

โคลงนิราศวังยาง

สุนทรศักดิ์ (หน่อย)  15 พฤศจิกายน 2553

 

๑ วังยางสร้างยืดเยื้อ              ยาวนาน
ฝันเฟื่องเรืองสืบสาน             แม่น้ำ
เหมือนฝ่าดงกันดาร               เข็ญยาก
วันเดือนปีกลืนกล้ำ               ชีพครึ่ง ผ่านไป

15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 7:26 น.

 

๒ ภาพวันเริ่มก่อตั้ง               ตรึงตา
บ้านช่องริมน้ำพา                   โยกย้าย
ทิ้งเรือกสวนไร่นา                ชายน้ำ
คนเคยคร่ำกลับคล้าย            รกร้าง โรยรา

15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:39 น.

 

๓ ทางดินรอยยางรถ             หญ้ารก
ที่ว่างเถาวัลย์ปก                     ป่าครึ้ม
เพียงมีสวนมะม่วงดก            ยงอยู่
เดินพิศจิตปลาบปลื้ม            เปี่ยมกล้า จินตนาการ

15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 10:51 น.

 

๔ สิงหาปีสามหกที่                เริ่มงาน
ตัดสินใจสร้างสาน                                 ฝันเฟื่อง
เร่งรัดเข็นโครงการ               รีสอร์ท วังยาง
คิดใดได้ทุกเรื่อง                   ก้าวอย่าง เดินเร็ว

15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:03 น.

 

๕ รถดินเดินเที่ยวแล้ว          ถมดิน
แบคโฮปรับพื้นถิ่น                               คลองหนอง
ปลูกไม้ไร่ใช้ศิล-                   ปะแบบ นึกเอง
งานก่อสร้างสอดคล้อง         แบบพื้น บ้านไทย

15 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:12 น.

 

 

 

๖ เรือกระแชงเก่าแล้ว           ขึ้นคาน
ย้อนสู่ยุคโบราณ                    ชอบใช้
รุ่นใหม่ไม่สืบสาน                                 ปล่อยร้าง ราโรย
จึ่งอยากเก็บไว้ให้                 ลูกหลาน “บ้านเรือ”

16 พฤศจิกายน 2010 เวลา 8:00 น.

 

๗ สวนป่าปลูกไว้กว่า           สิบปี
กิ่งก้านสารอินทรีย์                                ป่นย่อย
รกชัดปล่อยทิ้งดี                   เกินคาด คิดนา
คืนบ้านให้หิ่งห้อย                                 พรายพร่าง วังยาง

16 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:40 น.

 

๘ เดือนมืดใช่มืดมิด              ปิดดาว
ฟ้ามืดยังพร่างพราว               หิ่งห้อย
วาบวับกลางลมหนาว           คืนค่ำ
ประหลาดใจใช่น้อย             ไร้ต้น ลำพู

16 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:54 น.

 

๙ ยืนดูริมฝั่งน้ำ                      ท่าจีน สุพรรณ
เดินเลาะไล่ขอบตีน-             ท่าน้ำ
เพียงอยู่อย่างมีศีล                 ธรรมชาติ
ต่างฝ่ายไม่ล่วงล้ำ                   อยู่ได้ ยั่งยืน

17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:23 น.

 

๑๐ รอยร่องคราบไคลน้ำ     ท่วมผ่าน เจียนเดือน
กลับแบกภาระอาน               อ่วมแอ้
กว่าจะฟื้นก็นาน                    ทนอด เอาเฮย
ปัญหามีเพื่อแก้                       ผ่านแล้ว เรืองรอง

17 พฤศจิกายน 2010 เวลา 19:27 น.

 

๑๑ ความร้อนทดสอบเหล็ก                 ฉันใด
ความทุกข์พิสูจน์ใจ               แกร่งกล้า
หนึ่งชีพจักสดใส                   หรือมืด มัวหม่น
ล้วนผ่านเหตุทายท้า               มากน้อย ตามกรรม

18 พฤศจิกายน 2010 เวลา 6:23 น.

 

๑๒ กัมมุนาวัตตตี                  โลโก
สิ่งใดทำใหญ่โต                     ย่อมยาก
ทำได้แล้วบุญโข                    ใช่ละ ดูแล
ทำมากกรรมย่อมมาก            ดีฉั้ว ตามกรรม

18 พฤศจิกายน 2010 เวลา 6:31 น.

๑๓ สวนกล้วยปลูกหย่อมเหย้า            วังยาง
ตระหง่านบ้านกลุ่มกลาง                      ย่านนี้
กล้วยพันธุ์แผกแตกต่าง                        ปลูกไว้ ร้อยพันธุ์
อยากชมชื่นกล้วยที่                               ล้ำค่า หลากคุณ

19 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:45 น.

 

๑๔ บัวกระด้งใบกว้าง          ใหญ่จัง
กอหนึ่งใช้สตางค์                  สองร้อย
ปลูกเพียงเดือนก็ยัง               โตเติบ ชอบแฮ
งดงามมิใช่น้อย                      ดอกสวย งามตา

20 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:47 น.

 

๑๕ กระดุมทองปกพื้น         แผ่นด้าว คลุมดิน
ใบหยักสีเขียวราว                  หยกนั่น
ดอกกระดุมเหลืองพราวพราว โดดเด่น
เรียงรายเป็นช่อชั้น                                สวยแท้ กระดุมทอง

20 พฤศจิกายน 2010 เวลา 23:51 น.

 

๑๖ ยางใหญ่ในสวนเด่น        ใกล้ไกล
ลำต้นกิ่งก้านใบ                     แกร่งกล้า
ลูกยางหล่นหมุนไป              เพื่อแพร่ พันธุ์เฮย
ดั่งลูกหลานเสริมค่า               เลิศล้ำ ความดี

21 พฤศจิกายน 2010 เวลา 0:01 น.

 

๑๗ น้ำท่าจีนไหลเอื่อยโอ้… เย็นใจ
เพียงเดือนก่อนหลากไหล    ท่วมท้น
บัดนี้แห้งลงไป                      ดังน้ำ แล้งเร็ว
คนฤาจะล่วงพ้น                    ภัยน้ำ ดินลม

21 พฤศจิกายน 2010 เวลา 9:53 น.

 

๑๘ ใครทำใครก่อนเล่า         คน – ธรรม -ชาติเฮย
มนุษย์ลงมือกระทำ               อย่างยิ่ง
ทุกอย่างล้วนเป็นกรรม         ก่อเนื่อง นับมา
ต้องพร้อมรับทุกสิ่ง              ยากแน่ แก้ไข

21 พฤศจิกายน 2010 เวลา 9:57 น.

 

๑๙ กง-กำเกวียนแก่นแท้       สัจจธรรม
เกิดแก่เจ็บตายจำ                    จดแจ้ง
สืบทอดบรรพบุรุษนำ           ประวัติ ศาสตร์เฮย
เดินตามรอยเก่าแย้ง               ยักย้าย โยงไย

22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:49 น.

 

๒๐ ใดใดในโลกล้วน           อนิจจัง
คนบ่อดูหนังสือยัง                                สอบได้
คนดูหัวแทบพัง                     สอบตก
เหตุฉะนี้แล้วไซร้                   สรุปว่า ไงดี

22 พฤศจิกายน 2010 เวลา 22:50 น.

 

๒๑ รอบตัวมีตลกร้าย           รายทาง
ชีวิตใช่จับวาง                        นิ่ง – ดิ้น
ทั้งเข้มข้น-จืดจาง                   สลับเปลี่ยน
ตราบชีวิตไม่สิ้น                    หวังได้ ไม่ท้อ

23 พฤศจิกายน 2010 เวลา 7:34 น.

 

๒๒ ยอดยางสูงเสียดฟ้า        ดูเด่น
ใบเขียวสดแตกเป็น               พุ่มพร้อม
ลูกยางล้อลมเล่น                   ปลิวว่อน หมุนไป
ตกที่ใดนบน้อม                     ฝังชีพ เติบตน

25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:09 น.

 

๒๓ ตาลตโนดใบใหญ่ยักษ์                 กางใบ
โอนอ่อนลู่ลมไป                  ครึ่งต้น
โคนตาลหนักแน่นใน           ยืนสู้ พายุแฮ
ลูกตาลเต็มพวงล้น                                หล่นเละ รอบโคน

25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:18 น.

 

๒๔  ดงลานลานหลากต้น    คล้ายตาล
ใบใหญ่โบกใบบาน              พัดพริ้ว
ลูกเล็กจ้อยเชื่อมหวาน          รสเยี่ยม อร่อยแฮ
พวงลูกลานล่อลิ้น                                 ใคร่ลิ้ม ลองลาน

25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:37 น.

 

๒๕ วังยางมีหมากพร้าว        พร้อมเพรียง
ลำต้นตรงบ้างเอียง                                อ่อนช้อย
ริมน้ำหมากพร้าวเรียง           รายเด่น เนานาน
รุ่นต่อรุ่นนับร้อย                   สืบทอด เผ่าพรรณ

25 พฤศจิกายน 2010 เวลา 21:53 น.

 

๒๖ วันเดือนปีใหม่พ้น         ผ่านมา
ปีห้าสี่เดือนมกรา                   นี่แล้ว
วังยางย่างวัยสิบห้า                                 โตเติบ ตนเฮย
เหมือนวัยรุ่นผ่องแผ้ว            หลากล้วน ทัศนีย์

22 มกราคมเวลา 20:10 น.

 

๒๗โถงใหญ่ตระหง่านตั้ง    ภาพงาม
จิตรกรรมล้ำค่าความ             มุ่งหมั้น
เส้นสายลาย-สีอร่าม               ละเอียดแท้
เจียนสามปีปลุกปั้น               ปลาบปลื้ม ลืมรอ

22 มกราคมเวลา 20:43 น.

 

๒๘ฝีมือช่างเลือดแท้             ธรรมกูล
สืบทอดประวัติศาสตร์มูล    ค่าล้ำ
ศิลปินหนุ่มน้อย”นุกูล”         ร่ายพู่ กันเฮย
จินตนาการริมแม่น้ำ              หลากล้น คนเพลิน

22 มกราคมเวลา 20:43 น.

 

๒๙ภาพชีวิตริมฝั่งน้ำ             บ้านวัด ผู้คน
เด็กหนุ่มสาวกำดัด                                 ผู้เฒ่า
สืบทอดฤาเปลี่ยนผลัด          ภาระกิจ
อาจเฉื่อยเนือยเร่งเร้า             ตราบชั่ว ตาปี

22 มกราคมเวลา 20:43 น.

 

๓๐ชนรุ่นแล้วรุ่นเล่า             ผ่านมา
กินอยู่ฝั่งธารา                         หล่อเลี้ยง
ผลิตผลหลากหลายอา-          ชีพก่อ เกิดเฮย
สายน้ำใหญ่ยิ่งเพี้ยง                สายเลือด มวลชน

23 มกราคมเวลา 7:35 น.

 

๓๑ทำกินเหลือเก็บได้           ขายไป
เปลี่ยนเป็นทรัพย์กำไร         ใส่ยุ้ง
ทำบุญจิตแจ่มใส                    พระศาส- นาแฮ
อานิสงส์หมายมุ่ง                   สู่ห้วง นิพพาน

23 มกราคมเวลา 7:41 น.

 

๓๒เพียงสองฟากฝั่งข้าม       น้ำคั่น ดินแฮ
สองวัดตั้งตรงกัน                  คู่แท้
เสาธงทองฟากนั้น                                 สร้างเนิ่น นานเฮย
สัปรสเทศใกล้แค่                   เดินข้าม ลำคู

23 มกราคมเวลา 7:49 น.

 

๓๓รุ่มรวยน้ำจิตนัก              ชาวชน
เขม้นหมั่นสร้างกุศล              บุญมาก
โบสถ์ศาลาเมรุมณ-                ฑปสร้าง สมบูรณ์เฮย
เป็นสะพานสู่ฟาก                  ชีพหน้า ดีงาม

23 มกราคมเวลา 7:55 น.

 

๓๔วิถีชีพใช่เสกสร้าง           เพียงพลัน
สั่งสมวันต่อวัน                      อย่างย่ำ
วงจรชีวิตอัน                          หมุนเปลี่ยน   เวียนเฮย
ช้าเร็วต่างเรียนร่ำ                   ล่วงรู้ ต่างกัน

24 มกราคมเวลา 6:09 น.

 

๓๕เพียงชีวิตผู้ใหญ่               สั้นนัก
ถึงหลายปีดีดัก                       อาจด้อย
เพียงเด็กเมื่อวานรัก               สร้างอา ชีพแฮ
ก็เปรียบเหมือนอยู่ร้อย         ปู่ย่า ยังยอม

24 มกราคมเวลา 6:17 น.

 

๓๖รักทำสิ่งที่รัก                    ยิ่งรัก
แต่งเติมความตระหนัก         รู้รอบ
ทักษะประสบการณ์จัก         ขึ้นชั้น เร็วแฮ
สำเร็จคือคำตอบ                    ด้วยรัก ได้งาน

24 มกราคมเวลา 6:21 น.

 

๓๗นกกาบนฟ้าต่าง              โบยบิน
ฝูงปลายังหากิน                      อยู่น้ำ
ค้างคาวเช้ากลับถิ่น                ค่ำออก ดังเดิม
ธรรมชาติตอกย้ำ                   โลกหมุน ต่อไป

24 มกราคมเวลา 6:25 น.

 

๓๘วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้ว ซ.ต.พ.
จิตวิญญาณกลับชะลอ          เชื่อมั่น
ความเชื่อยังเกิดก่อ                                ผลิตภาพ ชนแฮ
พิฆเณศวร์หนึ่งเทพชั้น          ช่วยชี้ คลายปม

24 มกราคมเวลา 6:33 น.

 

๓๙ดาวเดือนเกลื่อนกล่นฟ้า                 กลางคืน
กลับเลือนหายคล้ายคืน        หลบลี้
พลังสุริยะใครฤาฝืน              ร้อน-สว่าง
ก่อกำเนิดบ่งชี้                        พลังชีพ พลังชน

24 มกราคมเวลา 10:27 น.

 

๔๐ร้อนเย็นเป็นสิ่งคู่             เคียงกัน
ร้อนมากเย็นน้อยพลัน          รุ่มร้อน
เย็นมากร้อนน้อยนั้น             สงบอยู่
พักร้อนโดนขอดข้อน          หลบร้อน นอนเย็น

24 มกราคมเวลา 10:33 น. ·

 

๔๑โลกหินดินเก็บร้อน        ภายใน
พืชพรรณเติบโตใหญ่           เย็นเยือก
สมดุลโลกเกิดได้                  ด้วยร้อน-เย็นนา
เกิดดับใครอาจเลือก             หลบลี้ สัจจธรรม

24 มกราคมเวลา 10:41 น.

 

๔๒ด้วยปัจจัยหลัก”น้ำ”       ตัวการ
จากอณูสู่มวลสาร                  ก่อสร้าง
ระหัสชีวิตส่งผ่าน                  ดีเอ็น เอเฮย
ดินน้ำลมไฟต่าง                     ก่อชีพ ชีวัน

24 มกราคมเวลา 11:07 น.

 

๔๓อัศจรรย์แห่งชีวิต            แน่แท้ จริงเฮย
ก่อตัวตามข้อแม้                    เงือนไข
สมการลงตัวแค่                     เศษหนึ่ง ส่วนพัน
หากกลับเกิดขึ้นได้                               อยากรู้ ใครบันดาล

24 มกราคมเวลา 19:45 น.

 

๔๔อะไรเล่าชี้บ่ง                   บันดาล
โลกหมื่นปีที่ผ่าน                   ใครสร้าง
สรรพสิ่งใช่เพียงวาร              ก่อเกิด
รู้เหตุปัจจัยอ้าง                       ล่วงด้วย ปัญหา

26 มกราคมเวลา 9:15 น.

 

๔๕เพลินชมธรรมชาติชี้       แก่นธรรม
ทฤษฎีอาจชี้นำ                       เล่าเรื่อง
ทักษะปฏิบัติคร่ำ                   เคร่งอาจ เปล่าดาย
หลักคิดนำสู่เบื้อง                  หน้านั้น ยาวไกล

26 มกราคมเวลา 9:23 น.

 

๔๖จินตนาการมนุษย์สุด       กว้างไกล
ความคิดโลดแล่นไร้             กรอบกั้น
ความจริงเป็นเช่นใด              หมั่นตริ ตรองเฮย
คิด – จริง อาจห่างชั้น             รู้ได้ เตือนตน

27 มกราคมเวลา 1:49 น.

 

๔๗กลีบกุหลาบนุ่มแท้         หอมอวล
สีสดบานเต็มสวน                  เชิดช่อ
ก้านชูหนามคมควร               มิพลาด เผลอเฮย
หนาม สี กลีบ กลิ่นล้อ          หลากล้วน บทเรียน

27 มกราคมเวลา 2:00 น.

 

๔๘กล้วยไม้พันธุ์ต่างด้าว     แพงจัง
(กล้วย)ไม้ไทยถูกสตังค์       กว่าด้วย
ต้นตรงรากรุงรัง                    ใบแกร่ง ทนนา
ดอกสวยกลับใกล้ม้วย          กระรอกล่อ พอกัน

27 มกราคมเวลา 2:07 น.

 

๔๙ชาวโเขียนโคลงสี่สุภาพ เพลินดี
วันเวลาสถานที่                      บ่อกั้น
ช่างทำตัวสุนทรีย์                   (ละ)เอียดอ่อน (ละ)ออ…อืมมม
มิอาจเทียมเทียบชั้น               เหล่าท่าน บรมครู

27 มกราคมเวลา 2:13 น.

 

๕๐เพียงใจรักสนุกแล้ว         มือบอน
เมื่อเด็กยังต่อกลอน               ขันแข่ง
แบบดำน้ำเพื่อน”สอน”         หัวร่อ กันแฮ
จนท้องคัดท้องแข็ง               ร่วนแท้ อารมณ์กลอน

27 มกราคมเวลา 2:22 น.

 

๕๑ครูเคยจับเล่นร้อง            ลิเก
กลองยาวเพลงเหย่ยเห่          เรือด้วย
อังกะลุงดรัมเม-                     เยอร์ล้ำ ค่าแฮ
นันทนาการอาจช่วย              ไฮ่ได้ ประสบการณ์

27 มกราคมเวลา 2:30 น.

 

๕๒จนเติบตนต่างถี้              ร่ำเรียน
หลากอาชีพหมุนเวียน           พบหน้า
ทุกหลักสูตรมิเปลี่ยน            เปี่ยมกิจ กรรมแฮ
การละเล่นเด่นข้า                   จึ่งฉ้วย ชูโรง

27 มกราคมเวลา 2:34 น.

 

๕๓จับนายพลแต่งชุด           กษัตริย์พราว
เศรษฐินีสวมมงกุฎดาว          เด่นแท้
จับเพื่อนผูกเรื่องราว              แสดงสด ลิเกแฮ
จันทโครพอีกแล้                   เล่นซ้ำ ขำทุกที

27 มกราคมเวลา 2:43 น.

 

๕๔ให้หมอเภสัชร้อง            เพลงเรือ
วิศวะทนายสมเจือ                                 มั่วส่ง
ประสบการณ์เหลือเฟือ         ท่านฝาก ไว้นา
ครูอำนวยป้าหม่ง                   ไฮ่ไว้ ไม่ลืม

27 มกราคมเวลา 2:48 น.

 

๕๕จึงนบนอบหมอบไหว้   คุณครู
เพียงนิดน้อยอุ้มชู                  ฝีกให้
วิทยาการมีอยู่                        ประกอบ กันมา
สติปัญญาเกิดได้                    ต้องไม่ ลืมคุณ

27 มกราคมเวลา 18:56 น.

 

๕๖พบครูช่วนไฮ่คิด             วัยเยาว์
ประถมมัธยมเก่า                    ก่อเกื้อ
ฐานแห่งตัวตนเรา                  จนปัจ จุบันนา
ทุกเหตุการณ์ผ่านเผื้อ             อีกก้าว ประสบการณ์

27 มกราคมเวลา 18:49 น.

 

Nicole Tin

ศุกร์คงได้คร้านงาน               กันตาม ธรรมเนียม
จะแอบเรียนแต่งโคลง          เฟซบุ๊ค
จะได้ซักกี่น้ำ                          ต้องลอง ทำดู
ถูถูไถไถไป                           เดี๋ยวส่ง ให้ตรวจ 555

27 มกราคมเวลา 22:52 น.

Anusak Kongmalai

เออ..หลานเรานี่ซิ                   ไปได้
กลอนหนูที่ถูไถ                    แบบหว้า
เอาเถอะอยู่ที่ใจ                      อยากแต่ง กลอนเป็น
อีกเดี๋ยวก็เข้าท่า                      แต่งได้ ดีเอง

28 มกราคมเวลา 6:05 น. ·

 

๕๗สายเส้นบนกระดาษวาด                 คราใด
ก่อมิติเห็นใกล้ไกล                               ใหญ่น้อย
ไอโสกราฟฟิกใช้                  เป็นหลัก การนา
งานเขียนแบบใช่ด้อย            ล้วนได้ จากครู

27 มกราคมเวลา 19:07 น.

 

๕๘เส้นสายลายใหญ่น้อย     พองาม
งานจิตรกรรมกลับทราม      ไม่สู้
กระหวัดจิดคิดบางยาม         อยากสร้าง
วันข้างหน้าอาจกู้                   ก่อเกื้อ จิตรกรรม

27 มกราคมเวลา 22:27 น.

 

๕๙ภาพฝาผนังไฝ่เฝ้า              จดจำ
บ้านวังยางหว่างธรรม-          ชาติกว้าง
สามวัดชนหนุนนำ                                 ไก่เตี้ย (เสา)ธงทอง
สัปรสเทศอยู่สองข้าง            ฝั่งน้ำท่าจีน

27 มกราคมเวลา 22:39 น.

 

๖๐จินตนาการอยากสร้าง     ภาพจำ ลองแฮ
แทนพันหมื่นถ้อยคำ             เรื่องเหล้า (เล่า)
เห็นชีวิตริมน้ำ                        ที่สุข เสมอมา
เพลงอารมณ์คละเคล้า           สร้างใฮ่ คนเห็น

28 มกราคมเวลา 22:02 น.

 

๖๑เพลินชมภาพวาดให้         เพลินพา
ผลงานตามปรารถนา             สุขแท้
“นุกูล”ทุ่มสุดตัวมา                                ด้วยจิต วิญญาณเฮย
ภาพจิตรกรรมไทยแท้          ฝากไว้ ฝีมือ

28 มกราคมเวลา 22:08 น.

 

๖๒ภาพงามถูกจัดตั้ง             กลางอาคาร
สะดุดตาเมื่อเดินผ่าน             ใคร่รู้
ใครหนอขี่จักรยาน                               กลางภาพ ไทยเฮย
สามแม่ลูกหนั้งอยู่                  ด้านค่าง อย่างเพลิน

28 มกราคมเวลา 22:13 น.

 

๖๓ภาพไทยลายเส้นสี           สลับทอง
ดูเด่นเข้มชวนมอง                                 แผ่นผ้า
ละเอียดยิบระยับผ่อง            ชีวิต ชีวาเฮย
พิฆเณศวร์ลอยเด่นฟ้า            ช่วยพ้น ผองภัย

29 มกราคมเวลา 20:10 น.

 

๖๔โอม..ศรีคะเณศวระท้าว เทพศิลป์
ผองชนเหล่าชาวฮิน-              ดูเทอด
ไทยพุทธได้ยลยิน                                 กิตติศัพท์ ท่านนา
เสริมส่งสำเร็จเลิศ                   กราบไหว้ ประจำ

29 มกราคมเวลา 20:18 น.

 

๖๕ชาวโลกพบสุขทุกข์        โพยภัย
เชื่อมั่นทวยเทพไท้                                ปกป้อง
ดีชั่วเริ่มที่ใจ                           นำส่ง
ศาสนาต่างพี่น้อง                    หนุนเนื่อง กรรมดี

05 กุมภาพันธ์เวลา 21:42 น.

 

๖๖ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้ว      เตือนตน
ตระหนักความเป็นคน          เลิศแล้ว
แม้นเทวดาเบื้องบน               ปราศจาก รูปนา
ยังเชื่อมั่นแน่แน่ว                   หมั่นมั่น คุณธรรม

05 กุมภาพันธ์เวลา 22:34 น.

 

About the Author