เป็นบทความนำเสนอที่พักโดดเด่น 3 แห่ง โดยแต่ละแห่งต่างก็มีจุดเด่นเฉพาะตัว นอกจากนั้น ยังมีบทความว่าด้วยวิธีเลือกที่พักที่ดี ซึ่งมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณารวมกัน