เป็นบทความนำเสนอที่พักประเภทโรงแรมและรีสอร์ต ซึ่งลูกค้าที่เข้าพักมีความประทับใจ ทำให้ได้คะแนนเฉลี่ยจากลูกค้าในระดับดีเยี่ยมและดีมาก