เป็นบทความนำเสนอที่พักซึ่งมีร้านอาหารเลื่องชื่อรวมอยู่ด้วยจำนวน 4 แห่ง และที่พักที่มีบริการสำหรับให้ลูกค้าทำกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 3 แห่ง